Registr odběrů

Portál pro registraci odběrů dopravních informací poskytovaných NDIC

Přehled licencí

Odebírání dat je podmíněno odsouhlasením licenčních podmínek. Zde můžete stáhnout znění licenčních podmínek a žádost pro používání dat, kterou je nutné podepsat a odeslat na adresu uvedenou v textu žádosti či naskenovanou na email mobilitydata@rsd.cz. Zřízení odběru je možné provést až poté, co správce systému obdrží řádně vyplněnou a podepsanou žádost a povolí zřízení odběrů.